بالاست الکترونیکی مهتابی

بالاست الکترونیکی مهتابی

بالاست های مهتابی میکرو الکترونیک در دو مدل تک لامپ و دولامپ به بازار عرضه شده است.

eb-101_desc