کسینوس فی متر دیجیتال

کسینوس فی متر دیجیتال

جهت اندازه گیری ضریب قدرت (کسینوس فی) در تابلو استفاده می گردد.

سیگنال ورودی آن ولتاژ و جریان بوده و دامنه اندازه گیری دستگاه 0.2 تا 1.0 پیش فاز یا پس فاز می باشد.

دقت : 0.5% 1DIGIT

ابعاد 96x96x87

توان مصرفی 2VA

صفحه نمایش 4 رقمی

ولتاژ تغذیه 220V AC

mmx-pf96_desc