برای استفاده از تخفیف ویژه فرم زیر را تکمیل کنید.

محصولات

ترموستات یکپارچه میکرومکس

ترموستات یکپارچه

دقت میکرو در محصولات میکرو

محافظ چهار خانه میکرومکس

محافظ یخچال فریزر

سالهاست محافظ فقط میکرواست

دستگاه جدید میکرومکس

تایمر تک ضربه ای راه پله

با نیم قرن پیشگامی

فتوسل 10 آمپر میکرومکس

فتوسل 10 آمپر

میکرو حامی دیرینه صنعت برق کشور

رله کنترل بار میکرومکس

ترموستات یکپارچه

میکرو راهنمای متخصصین در کشور

تایمر تک ضربه ای راه پله

با نیم قرن پیشگامی

محافظ هشت خانه دیجیتال میکرومکس

محافظ 8 خانه دیجیتال

سالهاست محافظ فقط میکرواست

محافظ فیوز ولتاژ میکرومکس

ترموستات یکپارچه

دقت میکرو در محصولات میکرو

فتوسل 16 آمپر میکرومکس

فتوسل 16 آمپر

میکرو حامی دیرینه صنعت برق کشور